Kidney 6" Dish,
Save 20%
KSh 1,500.00 KSh 1,200.00
KSh 3,300.00
(KSh 3,828.00 inc tax)
KSh 350.00
(KSh 406.00 inc tax)
KSh 8,000.00
(KSh 9,280.00 inc tax)
KSh 1,500.00
(KSh 1,740.00 inc tax)
KSh 1,300.00
(KSh 1,508.00 inc tax)
KSh 1,550.00
(KSh 1,798.00 inc tax)
Sterile IV Giving Set,
Save 10%
KSh 50.00 KSh 45.00
(KSh 52.20 inc tax)
KSh 550.00
(KSh 638.00 inc tax)
KSh 2,000.00
(KSh 2,320.00 inc tax)
KSh 550.00
(KSh 638.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 450.00
(KSh 522.00 inc tax)
KSh 750.00
(KSh 870.00 inc tax)
KSh 1,250.00
(KSh 1,450.00 inc tax)
KSh 1,050.00
(KSh 1,218.00 inc tax)
KSh 50.00
(KSh 58.00 inc tax)
KSh 1,200.00
(KSh 1,392.00 inc tax)
KSh 1,600.00
(KSh 1,856.00 inc tax)
KSh 650.00
(KSh 754.00 inc tax)
KSh 100.00
(KSh 116.00 inc tax)
KSh 1,500.00
(KSh 1,740.00 inc tax)
KSh 2,500.00
(KSh 2,900.00 inc tax)
KSh 450.00
(KSh 522.00 inc tax)
KSh 680.00
(KSh 788.80 inc tax)
KSh 1,700.00
(KSh 1,972.00 inc tax)
KSh 1,800.00
(KSh 2,088.00 inc tax)
KSh 650.00
(KSh 754.00 inc tax)
KSh 950.00
(KSh 1,102.00 inc tax)
KSh 450.00
(KSh 522.00 inc tax)
KSh 650.00
(KSh 754.00 inc tax)
KSh 2,900.00
(KSh 3,364.00 inc tax)
KSh 550.00
(KSh 638.00 inc tax)
KSh 500.00
(KSh 580.00 inc tax)
KSh 850.00
(KSh 986.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 2,300.00
(KSh 2,668.00 inc tax)
KSh 3,400.00
(KSh 3,944.00 inc tax)
KSh 55.00
(KSh 63.80 inc tax)
Show another 40 products
Product filters Product filters