Paradox Alarm Systems

KSh 1,800.00
(KSh 2,088.00 inc tax)
KSh 10,500.00
(KSh 12,180.00 inc tax)
KSh 27,800.00
(KSh 32,248.00 inc tax)
Paradox K32 KEYPAD,
Save 10%
KSh 10,000.00 KSh 9,000.00
(KSh 10,440.00 inc tax)
KSh 7,000.00
(KSh 8,120.00 inc tax)
KSh 11,500.00
(KSh 13,340.00 inc tax)
Paradox K37  32 ZONE KEYPAD,
Save 4%
KSh 13,500.00 KSh 13,000.00
(KSh 15,080.00 inc tax)
KSh 14,800.00
(KSh 17,168.00 inc tax)
KSh 9,500.00
(KSh 11,020.00 inc tax)
KSh 25,000.00
(KSh 29,000.00 inc tax)
KSh 4,650.00
(KSh 5,394.00 inc tax)
KSh 27,000.00
(KSh 31,320.00 inc tax)
KSh 25,900.00
(KSh 30,044.00 inc tax)
KSh 3,200.00
(KSh 3,712.00 inc tax)
KSh 27,800.00
(KSh 32,248.00 inc tax)
KSh 3,100.00
(KSh 3,596.00 inc tax)
KSh 25,000.00
(KSh 29,000.00 inc tax)
KSh 6,400.00
(KSh 7,424.00 inc tax)
KSh 2,600.00
(KSh 3,016.00 inc tax)
KSh 5,400.00
(KSh 6,264.00 inc tax)