KSh 11,500.00
(KSh 13,340.00 inc tax)
KSh 2,000.00
(KSh 2,320.00 inc tax)
KSh 8,500.00
(KSh 9,860.00 inc tax)
Desktop 16GB DDR4 2666 Mhz RAM,
Save 23%
KSh 12,400.00 KSh 9,500.00
(KSh 11,020.00 inc tax)
KSh 12,200.00
(KSh 14,152.00 inc tax)
KSh 6,650.00
(KSh 7,714.00 inc tax)
KSh 11,400.00
(KSh 13,224.00 inc tax)
KSh 4,550.00
(KSh 5,278.00 inc tax)
KSh 1,400.00
(KSh 1,624.00 inc tax)
KSh 6,450.00
(KSh 7,482.00 inc tax)
KSh 4,450.00
(KSh 5,162.00 inc tax)
KSh 6,750.00
(KSh 7,830.00 inc tax)
KSh 3,000.00
(KSh 3,480.00 inc tax)
KSh 3,000.00
(KSh 3,480.00 inc tax)
KSh 12,400.00
(KSh 14,384.00 inc tax)
KSh 4,550.00
(KSh 5,278.00 inc tax)
KSh 3,700.00
(KSh 4,292.00 inc tax)
KSh 7,200.00
(KSh 8,352.00 inc tax)
KSh 3,450.00
(KSh 4,002.00 inc tax)
KSh 6,550.00
(KSh 7,598.00 inc tax)
KSh 6,650.00
(KSh 7,714.00 inc tax)
KSh 4,450.00
(KSh 5,162.00 inc tax)
KSh 7,050.00
(KSh 8,178.00 inc tax)
KSh 2,150.00
(KSh 2,494.00 inc tax)
KSh 6,650.00
(KSh 7,714.00 inc tax)
KSh 4,550.00
(KSh 5,278.00 inc tax)
KSh 12,200.00
(KSh 14,152.00 inc tax)
KSh 2,600.00
(KSh 3,016.00 inc tax)
KSh 4,450.00
(KSh 5,162.00 inc tax)
KSh 9,900.00
(KSh 11,484.00 inc tax)
KSh 3,280.00
(KSh 3,804.80 inc tax)
KSh 6,500.00
(KSh 7,540.00 inc tax)