KSh 145,000.00
(KSh 168,200.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys61 Keys
KSh 195,000.00
(KSh 226,200.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys61 Keys
Yamaha PSR-E373 Portable 61-Key Keyboard,
Save 15%
KSh 39,000.00 KSh 33,000.00
(KSh 38,280.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys61 Keys
BrandYamaha Number of Keys61 Keys
KSh 33,500.00
(KSh 38,860.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 9,000.00
(KSh 10,440.00 inc tax)
BrandCasio Number of KeysUnder 48 Keys
KSh 9,000.00
(KSh 10,440.00 inc tax)
BrandCasio Number of KeysUnder 48 Keys
KSh 26,000.00
(KSh 30,160.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys61 Keys
KSh 7,000.00
(KSh 8,120.00 inc tax)
BrandCasio Number of KeysUnder 48 Keys
KSh 20,000.00
(KSh 23,200.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 19,000.00
(KSh 22,040.00 inc tax)
KSh 19,000.00
(KSh 22,040.00 inc tax)
KSh 570,000.00
(KSh 661,200.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys88 Keys
KSh 9,000.00
(KSh 10,440.00 inc tax)
BrandCasio Number of KeysUnder 48 Keys
BrandM-Audio Number of KeysUnder 48 Keys
BrandM-Audio Number of Keys49 Keys
KSh 22,440.00
(KSh 26,030.40 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 25,000.00
(KSh 29,000.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 12,500.00
(KSh 14,500.00 inc tax)
KSh 35,000.00
(KSh 40,600.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 17,080.00
(KSh 19,812.80 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 18,000.00
(KSh 20,880.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 930,000.00
(KSh 1,078,800.00 inc tax)
BrandYamaha Number of Keys88 Keys
KSh 40,000.00
(KSh 46,400.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 12,200.00
(KSh 14,152.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys49 Keys
KSh 14,500.00
(KSh 16,820.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 21,500.00
(KSh 24,940.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 27,000.00
(KSh 31,320.00 inc tax)
BrandM-Audio Number of Keys49 Keys
KSh 15,999.00
(KSh 18,558.84 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 35,000.00
(KSh 40,600.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 5,580.00
(KSh 6,472.80 inc tax)
KSh 19,000.00
(KSh 22,040.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 25,000.00
(KSh 29,000.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
KSh 25,000.00
(KSh 29,000.00 inc tax)
BrandCasio Number of Keys61 Keys
Show another 37 products
Product filters Product filters