Fellowes Shredders

KSh 72,000.00
(KSh 83,520.00 inc tax)
KSh 210,000.00
(KSh 243,600.00 inc tax)
KSh 95,000.00
(KSh 110,200.00 inc tax)
KSh 323,000.00
(KSh 374,680.00 inc tax)
KSh 72,500.00
(KSh 84,100.00 inc tax)
KSh 18,500.00
(KSh 21,460.00 inc tax)
KSh 192,000.00
(KSh 222,720.00 inc tax)
Fellowes Powershred 225Ci Cross Cut Shredder,
Save 9%
KSh 199,000.00 KSh 182,000.00
(KSh 211,120.00 inc tax)
KSh 263,000.00
(KSh 305,080.00 inc tax)
KSh 14,000.00
(KSh 16,240.00 inc tax)
KSh 194,000.00
(KSh 225,040.00 inc tax)
KSh 161,500.00
(KSh 187,340.00 inc tax)
KSh 87,100.00
(KSh 101,036.00 inc tax)
KSh 24,500.00
(KSh 28,420.00 inc tax)
KSh 330,000.00
(KSh 382,800.00 inc tax)
KSh 20,500.00
(KSh 23,780.00 inc tax)
KSh 55,500.00
(KSh 64,380.00 inc tax)
KSh 9,500.00
(KSh 11,020.00 inc tax)
KSh 14,000.00
(KSh 16,240.00 inc tax)
KSh 141,000.00
(KSh 163,560.00 inc tax)