BTE Hearing Aids,
Save 4%
KSh 5,000.00 KSh 4,800.00
(KSh 5,568.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA 312 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA13 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA675 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA10 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 6,500.00
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 6,500.00
KSh 9,800.00
KSh 5,000.00
(KSh 5,800.00 inc tax)
Product filters Product filters