BTE Hearing Aids,
Save 4%
KSh 5,000.00 KSh 4,800.00
(KSh 5,568.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA 312 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA13 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 6,500.00
Renata ZA675 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
Renata ZA10 Hearing Aid Battery(6pcs),
Save 17%
KSh 1,200.00 KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 1,000.00
(KSh 1,160.00 inc tax)
KSh 6,500.00
KSh 9,800.00
KSh 5,000.00
(KSh 5,800.00 inc tax)
Product filters Product filters