KSh 62,995.00
(KSh 73,074.20 inc tax)
Appliance Capacity201L - 300L BrandVon Hotpoint Product ColourWhite, Grey
KSh 54,995.00
(KSh 63,794.20 inc tax)
Appliance Capacity101L - 200L BrandVon Hotpoint Product ColourSilver
KSh 49,995.00
(KSh 57,994.20 inc tax)
Appliance Capacity101L - 200L BrandVon Hotpoint Product ColourWhite, Silver
KSh 77,995.00
(KSh 90,474.20 inc tax)
Appliance Capacity201L - 300L BrandWestpoint Product ColourWhite & Grey
KSh 186,000.00
(KSh 215,760.00 inc tax)
Appliance Capacity51L - 100L BrandAriston Product ColourBlack
KSh 50,995.00
(KSh 59,154.20 inc tax)
Appliance Capacity101L - 200L BrandMika Product ColourWhite & Grey
KSh 56,995.00
(KSh 66,114.20 inc tax)
KSh 56,995.00
(KSh 66,114.20 inc tax)
Appliance Capacity201L - 300L BrandMika Product ColourWhite & Grey
KSh 69,995.00
(KSh 81,194.20 inc tax)
BrandMika Product ColourWhite & Black
KSh 65,995.00
(KSh 76,554.20 inc tax)
Appliance Capacity201L - 300L BrandMika Product ColourWhite & Grey
KSh 63,995.00
(KSh 74,234.20 inc tax)
Appliance Capacity201L - 300L BrandMika Product ColourWhite & Grey
KSh 39,950.00
(KSh 46,342.00 inc tax)
Appliance Capacity51L - 100L BrandRamtons Product ColourBlack
Sub-Categories Sub-Categories
Product filters Product filters