Nikon Monarch 5 8x42 binoculars,
Save 7%
KSh 48,500.00 KSh 45,000.00
(KSh 52,200.00 inc tax)
Binoculars Size8X42 BrandNikon
KSh 65,000.00
(KSh 75,400.00 inc tax)
Binoculars Size12 X 42 BrandNikon
KSh 15,000.00
(KSh 17,400.00 inc tax)
Binoculars Size10X50 BrandOlympus
Nikon Monarch 5 10X42 Binoculars,
Save 7%
KSh 59,000.00 KSh 55,000.00
(KSh 63,800.00 inc tax)
Binoculars Size10X42 BrandNikon
KSh 38,000.00
(KSh 44,080.00 inc tax)
Binoculars Size7X50 BrandSteiner
Olympus 8 16X40 Binoculars,
Save 3%
KSh 18,500.00 KSh 18,000.00
(KSh 20,880.00 inc tax)
Binoculars Size8X16 BrandOlympus
KSh 27,000.00
(KSh 31,320.00 inc tax)
Binoculars Size24 X 25 BrandNikon
Opera 10×50 Binoculars,
Save 23%
KSh 11,000.00 KSh 8,500.00
(KSh 9,860.00 inc tax)
Binoculars Size10 X 50 BrandOpera
KSh 6,500.00
(KSh 7,540.00 inc tax)
KSh 8,500.00
(KSh 9,860.00 inc tax)
Binoculars Size7X50 BrandOpera
KSh 35,000.00
(KSh 40,600.00 inc tax)
Binoculars Size12 X 50 BrandNikon
KSh 42,000.00
(KSh 48,720.00 inc tax)
Binoculars Size16 X 50 BrandNikon
KSh 15,500.00
(KSh 17,980.00 inc tax)
Binoculars Size10 X 25 BrandNikon
KSh 29,000.00
(KSh 33,640.00 inc tax)
Binoculars Size22 X 50 BrandNikon
Opera  8×21 Binoculars,
Save 36%
KSh 5,500.00 KSh 3,500.00
(KSh 4,060.00 inc tax)
KSh 4,500.00
(KSh 5,220.00 inc tax)
Binoculars Size10 X 25 BrandOpera
KSh 28,000.00
(KSh 32,480.00 inc tax)
Binoculars Size8 X 40 BrandNikon
KSh 29,000.00
(KSh 33,640.00 inc tax)
KSh 7,500.00
(KSh 8,700.00 inc tax)
KSh 27,000.00
(KSh 31,320.00 inc tax)
Binoculars Size8X42 BrandNikon
KSh 16,500.00
(KSh 19,140.00 inc tax)
Binoculars Size12 X 50 BrandNikon
KSh 38,000.00
(KSh 44,080.00 inc tax)
Binoculars Size12 X 50 BrandNikon
Binoculars Size8X42 BrandOlympus
KSh 6,999.00
(KSh 8,118.84 inc tax)
KSh 15,000.00
(KSh 17,400.00 inc tax)
Binoculars Size8 X 25 BrandNikon
Quechea MH B140 - X10 Adult Fixed Focus Hiking Binoculars,
Save 13%
KSh 29,000.00
(KSh 33,640.00 inc tax)
Binoculars Size16 X 50 BrandNikon
Binoculars Size10 X 50 BrandOlympus
Product filters Product filters