EnGenius Access Points

 
KSh 8,500.00
(KSh 9,860.00 inc tax)
KSh 23,000.00
(KSh 26,680.00 inc tax)
KSh 23,500.00
(KSh 27,260.00 inc tax)
KSh 19,300.00
(KSh 22,388.00 inc tax)
KSh 11,000.00
(KSh 12,760.00 inc tax)
KSh 23,500.00
(KSh 27,260.00 inc tax)
KSh 13,500.00
(KSh 15,660.00 inc tax)
KSh 18,700.00
(KSh 21,692.00 inc tax)
KSh 10,500.00
(KSh 12,180.00 inc tax)
KSh 24,500.00
(KSh 28,420.00 inc tax)
KSh 37,000.00
(KSh 42,920.00 inc tax)
Product filters Product filters