EnGenius Access Points

 
KSh 13,500.00
(KSh 15,660.00 inc tax)
KSh 19,300.00
(KSh 22,388.00 inc tax)
KSh 18,700.00
(KSh 21,692.00 inc tax)
KSh 24,500.00
(KSh 28,420.00 inc tax)